alt
15 tot en met 1 mei 2018

Inschrijving Hart voor de Achterhoek

Inschrijven verenigingen en stichtingen
Verenigingen en stichtingen die aan de voorwaarden voldoen kunnen zich van 15 maart tot en met 1 mei 2018 inschrijven voor deelname aan Hart voor de Achterhoek. Raadpleeg daarvoor eerst de veel gestelde vragen 'Voorwaarden' en de veel gestelde vragen 'Algemeen' in de inschrijfmodule. Klik op de button 'Inschrijven' om naar de inschrijfmodule te gaan. Nadat u zich heeft ingeschreven controleren wij uw aanvraag en krijgt u van ons binnen een week bericht of uw vereniging of stichting mee mag doen.

INSCHRIJVEN

Promotiemiddelen voor deelnemende vereningen en stichtingen 
Is uw aanmelding akkoord? Dan kunt u starten met het promoten van Hart voor de Achterhoek onder uw eigen leden. Speciaal voor de deelnemende verenigingen en stichtingen hebben we promotiemateriaal ontwikkeld. Denk aan posters en flyers voor in het clubhuis of de kantine, maar ook aan advertenties voor het clubblad, banners voor op de website en een nieuwsbericht dat u naar uw leden kunt sturen. Natuurlijk mag een social media toolkit niet ontbreken. Het logo van Hart voor de Achterhoek en andere beelden van de campagne zijn ook beschikbaar, maar u mag natuurlijk ook eigen beeld- en videomateriaal gebruiken.  Alle promotiemiddelen kunt u downloaden deze link
'PROMOTIEMIDDELEN'.

Stemmen
Iedereen die op 1 april 2018 lid is van Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek mag van 22 mei tot en met 6 juni 2018 stemmen op deelnemende verenigingen en stichtingen. Ieder lid krijgt vijf stemmen die hij/zij mag verdelen onder verenigingen en stichtingen die hij/zij een warm hart toedraagt. Er kunnen maximaal twee stemmen op één vereniging uitgebracht worden en alle vijf de stemmen moeten verdeeld worden. Begin mei ontvangen alle leden van de bank een stemkaart met daarop een unieke stemcode die toegang geeft tot de online stemmodule.

Let op! Een klant van de Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek is niet per definitie lid. Klik op deze link: 'LIDMAATSCHAP' en lees meer over het lidmaatschap. Alleen leden mogen meestemmen.

Uitreikingsmoment
In de week van 11 juni maken wij de uitslag bekend. De marktteams zullen de cheques in diverse plaatsen uitreiken. Uiteraard ontvangen alle deelnemende verenigingen en stichtingen tegen die tijd een uitnodiging, maar noteer deze week alvast in uw agenda.